Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1247 2909 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaNoirBlanc NoirBlanc
0536 36c5 500

The Souls of Acheron (detail) Adolf Hirémy-Hirschl, 1898

Reposted fromLittleJack LittleJack viaNoirBlanc NoirBlanc
To już lepiej, żeby pan był nieśmiały, niż miałby pan być pospolity.
— W. Myśliwski
Reposted fromrol rol viaNoirBlanc NoirBlanc
6652 fad1 500
Meryl Streep na planie "Wyboru Zofii" (1982)
Reposted fromslowostwor slowostwor viaNoirBlanc NoirBlanc
5671 6f75

You really are the devil

Reposted fromtwice twice viaNoirBlanc NoirBlanc
7222 b2e3 500

anamorphosis-and-isolate:

― The Double (2013)
Simon: Because I know what it feels like…to be lost and lonely and invisible.

Reposted fromtwice twice viapixelsoul pixelsoul
Najlepiej 💓
3815 d32d
Reposted fromLittleJack LittleJack viapixelsoul pixelsoul
6200 fb88 500
Reposted fromspierdalajcie spierdalajcie viapixelsoul pixelsoul
Reposted fromclear-sky clear-sky viapixelsoul pixelsoul
Ten, co o własnym kraju zapomina. 
Na wieść, jak krwią opływa naród czeski, 
Bratem się czuje Jugosłowianina, 
Norwegiem, kiedy cierpi lud norweski, 

Z matką żydowską nad pobite syny 
Schyla się, ręce załamując żalem, 
Gdy Moskal pada - czuje się Moskalem, 
Z Ukraińcami płacze Ukrainy, 

Ten, który wszystkim serce swe otwiera, 
Francuzem jest, gdy Francja cierpi, Grekiem - 
Gdy naród grecki z głodu obumiera, 
ten jest z ojczyzny mojej. Jest człowiekiem
— Antoni Słonimski, "Ten jest z ojczyzny mojej"
Reposted frompixelsoul pixelsoul
5083 3d1d
Reposted frombadwolfangel badwolfangel viahcagryppa hcagryppa
Melissa McCracken, a painter with synesthesia, explains what it’s like to see music. [ x ]image"Karma Police"Radiohead

image"Little Wing"Jimi Hendrix

image"Gravity"John Mayer

image"Imagine"John Lennon

image"Joy in Repetition" Prince

image"Since I’ve Been Loving You" Led Zeppelin

image"Life On Mars"David Bowie

image"Tonight, Tonight"The Smashing Pumpkins
8825 7e93 500
Reposted fromrol rol viahcagryppa hcagryppa
8096 850c 500
Reposted fromrol rol viahcagryppa hcagryppa
W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść
I marzyć cicho o nieznanym bycie,
W którym byś była moją samotnością,
I w noc tę prześnić całe moje życie.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz – Szewcy (via cytaty-po-polsku)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viahcagryppa hcagryppa
7636 ab0c 500
Reposted fromSanguisLuna SanguisLuna viahcagryppa hcagryppa
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
0568 3c40 500
Reposted frombackground background viahcagryppa hcagryppa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl