Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ma pani rację. Nienawiść jest dobra: gorąca, solidna, pewna. Nienawiść to nie to co miłość, nie można w nią wątpić. Nigdy. Nie znam nic pewniejszego niż nienawiść. To jedyne uczucie, na którym się człowiek nie zawiedzie. (...) Tak, tak. Zamiana miłości na nienawiść jest w sumie bardzo korzystna. 
— Éric-Emmanuel Schmitt, "Tektonika uczuć"

Bernini Sculpture: Pluto and Proserpina (1621-22).

This is marble.

He was 23 years old when he finished this. 
Brilliant.

Reposted fromtediousuncle tediousuncle viaNoirBlanc NoirBlanc
Sponsored post
5918 07b0

Meadham Kirchhoff

Reposted fromtagaryren tagaryren viaNoirBlanc NoirBlanc
- A więc jes­tem wolny?
- Oczy­wiście, sko­ro nie jes­teś już nic wart. 
— Eric Emmanuel Schmitt, Kiedy byłem dziełem sztuki
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viahcagryppa hcagryppa
Na świecie bowiem ma się do wyboru tylko samotność lub pospolitość.
— Artur Schopenhauer: Aforyzmy o mądrości życia
Reposted fromxempx xempx viapixelsoul pixelsoul
Lepiej znamy intencje naszych czynów niż owe czyny. Lepiej wiemy, co chcieliśmy powiedzieć, niż co naprawdę powiedzieliśmy. Wiemy, kim chcemy być - nie wiemy, kim jesteśmy.
— Jacek Dukaj
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapixelsoul pixelsoul
6989 928c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapixelsoul pixelsoul
7447 21c2
real relationship goal
Każda miłość, jeśli jest prawdziwa, powinna niszczyć poprzednią, porażać całego człowieka, tyranizować i żądać wyłączności
— Zbigniew Herbert
7863 17dd
#akademiasztuki
3873 79f8
psycho psycho psycho
Reposted fromkruxx kruxx viaLiminality Liminality
8773 2951
Reposted fromLiminality Liminality
4845 ec07 500

paribanou:

Sarah Bernhardt Asleep in her coffin,1882. 

Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaLiminality Liminality
7566 de29
Reposted fromAng3ll Ang3ll viakurtkombajn kurtkombajn
1543 ce25
Twin Peaks
7313 d755
Reposted fromtelewizja telewizja viakurtkombajn kurtkombajn
8670 477f 500
Reposted fromLiminality Liminality viakurtkombajn kurtkombajn
7318 ed64
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viakurtkombajn kurtkombajn
0634 8cf0 500

Nick Cave and his wife Susie Bick on the cover of Push the Sky Away


Reposted fromLittleJack LittleJack viaweeping weeping
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...